ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

آمار علوم اقتصادی

در حال نمایش 2 نتیجه

آمار علوم اقتصادی دکتری

920 تومان

آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد

تست های تالیفی متعدد هر فصل آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد تست های تالیفی متعدد هر فصل آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد

تست های خودسنجی با جواب کلیدی آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد تست های خودسنجی با جواب کلیدی آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد

بی نیاز از تهیه سایر منابع آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد بی نیاز از تهیه سایر منابع آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد

آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد 377 صفحه کتاب آمار علوم اقتصادی دکتری سراسری و آزاد ۳۷۷ صفحه

   

منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد

بسته آزمون دکتری سراسری و آزاد بسته آزمون دکتری سراسری و آزاد

آزمون آزمایشی دکتری آزمون آزمایشی دکتری سراسری و آزاد

آمار علوم اقتصادی

395 تومان

آمار علوم اقتصادی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آمار علوم اقتصادی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آمار علوم اقتصادی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آمار علوم اقتصادی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آمار علوم اقتصادی

تست های تالیفی متعدد هر فصل آمار علوم اقتصادی تست های تالیفی متعدد هر فصل آمار علوم اقتصادی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آمار علوم اقتصادی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آمار علوم اقتصادی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی آمار علوم اقتصادی تست های خودسنجی با جواب کلیدی آمار علوم اقتصادی

بی نیاز از تهیه سایر منابع آمار علوم اقتصادی بی نیاز از تهیه سایر منابع آمار علوم اقتصادی

آمار علوم اقتصادی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر آمار علوم اقتصادی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب آمار علوم اقتصادی ۲۵۰ صفحه کتاب آمار علوم اقتصادی ۱۵۸صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری