ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

اعضای مصنوعی

در حال نمایش 4 نتیجه

ارتوپدی

739 تومان

ارتوپدی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع ارتوپدی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع ارتوپدی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل ارتوپدی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل ارتوپدی

تست های تالیفی متعدد هر فصل ارتوپدی تست های تالیفی متعدد هر فصل ارتوپدی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی ارتوپدی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی ارتوپدی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی ارتوپدی تست های خودسنجی با جواب کلیدی ارتوپدی

بی نیاز از تهیه سایر منابع ارتوپدی بی نیاز از تهیه سایر منابع ارتوپدی

ارتوپدی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر ارتوپدی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب ارتوپدی ۲۵۰ صفحه کتاب ارتوپدی ۲۶۴ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

معاینه و ارزیابی

843 تومان

معاینه و ارزیابی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع معاینه و ارزیابی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع معاینه و ارزیابی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل معاینه و ارزیابی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل معاینه و ارزیابی

تست های تالیفی متعدد هر فصل معاینه و ارزیابی تست های تالیفی متعدد هر فصل معاینه و ارزیابی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی معاینه و ارزیابی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی معاینه و ارزیابی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی معاینه و ارزیابی تست های خودسنجی با جواب کلیدی معاینه و ارزیابی

بی نیاز از تهیه سایر منابع معاینه و ارزیابی بی نیاز از تهیه سایر منابع معاینه و ارزیابی

معاینه و ارزیابی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر معاینه و ارزیابی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب معاینه و ارزیابی ۲۵۰ صفحه کتاب معاینه و ارزیابی ۳۰۱صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

بیومکانیک و کینزیولوژی

2,895 تومان

بیومکانیک و کینزیولوژی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع بیومکانیک و کینزیولوژی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع بیومکانیک و کینزیولوژی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل بیومکانیک و کینزیولوژی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل بیومکانیک و کینزیولوژی

تست های تالیفی متعدد هر فصل بیومکانیک و کینزیولوژی تست های تالیفی متعدد هر فصل بیومکانیک و کینزیولوژی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی بیومکانیک و کینزیولوژی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی بیومکانیک و کینزیولوژی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی بیومکانیک و کینزیولوژی تست های خودسنجی با جواب کلیدی بیومکانیک و کینزیولوژی

بی نیاز از تهیه سایر منابع بیومکانیک و کینزیولوژی بی نیاز از تهیه سایر منابع بیومکانیک و کینزیولوژی

بیومکانیک و کینزیولوژی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر بیومکانیک و کینزیولوژی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب بیومکانیک و کینزیولوژی ۲۵۰ صفحه کتاب بیومکانیک و کینزیولوژی ۱۰۳۴صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

ارتز و پروتز

818 تومان

ارتز و پروتز، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع ارتز و پروتز درسنامه کامل و خلاصه درس جامع ارتز و پروتز

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل ارتز و پروتز نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل ارتز و پروتز

تست های تالیفی متعدد هر فصل ارتز و پروتز تست های تالیفی متعدد هر فصل ارتز و پروتز

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی ارتز و پروتز تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی ارتز و پروتز

تست های خودسنجی با جواب کلیدی ارتز و پروتز تست های خودسنجی با جواب کلیدی ارتز و پروتز

بی نیاز از تهیه سایر منابع ارتز و پروتز بی نیاز از تهیه سایر منابع ارتز و پروتز

ارتز و پروتز نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر ارتز و پروتز نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب ارتز و پروتز ۲۵۰ صفحه کتاب ارتز و پروتز ۲۹۲صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sanjesh6/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420