ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

ارشد آموزش بهداشت

در حال نمایش 5 نتیجه

جامعه شناسی

1,109 تومان

جامعه شناسی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع جامعه شناسی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع جامعه شناسی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل جامعه شناسی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل جامعه شناسی

تست های تالیفی متعدد هر فصل جامعه شناسی تست های تالیفی متعدد هر فصل جامعه شناسی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی جامعه شناسی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی جامعه شناسی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی جامعه شناسی تست های خودسنجی با جواب کلیدی جامعه شناسی

بی نیاز از تهیه سایر منابع جامعه شناسی بی نیاز از تهیه سایر منابع جامعه شناسی

جامعه شناسی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر جامعه شناسی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب جامعه شناسی ۲۵۰ صفحه کتاب جامعه شناسی ۳۹۶ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

روانشناسی

400 تومان

روانشناسی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روانشناسی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع روانشناسی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روانشناسی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل روانشناسی

تست های تالیفی متعدد هر فصل روانشناسی تست های تالیفی متعدد هر فصل روانشناسی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روانشناسی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی روانشناسی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی روانشناسی تست های خودسنجی با جواب کلیدی روانشناسی

بی نیاز از تهیه سایر منابع روانشناسی بی نیاز از تهیه سایر منابع روانشناسی

روانشناسی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر روانشناسی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب روانشناسی ۲۵۰ صفحه کتاب روانشناسی ۱۴۳ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

924 تومان

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آموزش بهداشت و ارتقای سلامت درسنامه کامل و خلاصه درس جامع آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آموزش بهداشت و ارتقای سلامت نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تست های تالیفی متعدد هر فصل آموزش بهداشت و ارتقای سلامت تست های تالیفی متعدد هر فصل آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تست های خودسنجی با جواب کلیدی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت تست های خودسنجی با جواب کلیدی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

بی نیاز از تهیه سایر منابع آموزش بهداشت و ارتقای سلامت بی نیاز از تهیه سایر منابع آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر آموزش بهداشت و ارتقای سلامت نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ۲۵۰ صفحه کتاب آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ۳۳۰ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

بهداشت عمومی

1,319 تومان

بهداشت عمومی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع بهداشت عمومی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع بهداشت عمومی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل بهداشت عمومی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل بهداشت عمومی

تست های تالیفی متعدد هر فصل بهداشت عمومی تست های تالیفی متعدد هر فصل بهداشت عمومی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی بهداشت عمومی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی بهداشت عمومی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی بهداشت عمومی تست های خودسنجی با جواب کلیدی بهداشت عمومی

بی نیاز از تهیه سایر منابع بهداشت عمومی بی نیاز از تهیه سایر منابع بهداشت عمومی

بهداشت عمومی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر بهداشت عمومی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب بهداشت عمومی ۲۵۰ صفحه کتاب بهداشت عمومی ۴۷۱ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری