ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

کتاب ارشد طراحی شهری

در حال نمایش 5 نتیجه

تحلیل فضاهای معماری و شهری

260 تومان

تحلیل فضاهای معماری و شهری، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع تحلیل فضاهای معماری و شهری درسنامه کامل و خلاصه درس جامع تحلیل فضاهای معماری و شهری

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل تحلیل فضاهای معماری و شهری نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل تحلیل فضاهای معماری و شهری

تست های تالیفی متعدد هر فصل تحلیل فضاهای معماری و شهری تست های تالیفی متعدد هر فصل تحلیل فضاهای معماری و شهری

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی تحلیل فضاهای معماری و شهری تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی تحلیل فضاهای معماری و شهری

تست های خودسنجی با جواب کلیدی تحلیل فضاهای معماری و شهری تست های خودسنجی با جواب کلیدی تحلیل فضاهای معماری و شهری

بی نیاز از تهیه سایر منابع تحلیل فضاهای معماری و شهری بی نیاز از تهیه سایر منابع تحلیل فضاهای معماری و شهری

تحلیل فضاهای معماری و شهری نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر تحلیل فضاهای معماری و شهری نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب تحلیل فضاهای معماری و شهری ۲۵۰ صفحه کتاب تحلیل فضاهای معماری و شهری ۱۰۴صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

تاریخ معماری و شهرسازی

398 تومان

تاریخ معماری و شهرسازی، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع تاریخ معماری و شهرسازی درسنامه کامل و خلاصه درس جامع تاریخ معماری و شهرسازی

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل تاریخ معماری و شهرسازی نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل تاریخ معماری و شهرسازی

تست های تالیفی متعدد هر فصل تاریخ معماری و شهرسازی تست های تالیفی متعدد هر فصل تاریخ معماری و شهرسازی

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی تاریخ معماری و شهرسازی تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی تاریخ معماری و شهرسازی

تست های خودسنجی با جواب کلیدی تاریخ معماری و شهرسازی تست های خودسنجی با جواب کلیدی تاریخ معماری و شهرسازی

بی نیاز از تهیه سایر منابع تاریخ معماری و شهرسازی بی نیاز از تهیه سایر منابع تاریخ معماری و شهرسازی

تاریخ معماری و شهرسازی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر تاریخ معماری و شهرسازی نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب تاریخ معماری و شهرسازی ۲۵۰ صفحه کتاب تاریخ معماری و شهرسازی ۱۵۹ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

زبان تخصصی طراحی شهری

198 تومان

زبان تخصصی طراحی شهری، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع زبان تخصصی طراحی شهری درسنامه کامل و خلاصه درس جامع زبان تخصصی طراحی شهری

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل زبان تخصصی طراحی شهری نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل زبان تخصصی طراحی شهری

تست های تالیفی متعدد هر فصل زبان تخصصی طراحی شهری تست های تالیفی متعدد هر فصل زبان تخصصی طراحی شهری

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی زبان تخصصی طراحی شهری تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی زبان تخصصی طراحی شهری

تست های خودسنجی با جواب کلیدی زبان تخصصی طراحی شهری تست های خودسنجی با جواب کلیدی زبان تخصصی طراحی شهری

بی نیاز از تهیه سایر منابع زبان تخصصی طراحی شهری بی نیاز از تهیه سایر منابع زبان تخصصی طراحی شهری

زبان تخصصی طراحی شهری نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر زبان تخصصی طراحی شهری نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب زبان تخصصی طراحی شهری ۲۵۰ صفحه کتاب زبان تخصصی طراحی شهری ۷۹صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

مبانی نظری معماری

383 تومان

مبانی نظری معماری، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی نظری معماری درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مبانی نظری معماری

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی نظری معماری نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مبانی نظری معماری

تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی نظری معماری تست های تالیفی متعدد هر فصل مبانی نظری معماری

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی نظری معماری تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مبانی نظری معماری

تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی نظری معماری تست های خودسنجی با جواب کلیدی مبانی نظری معماری

بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی نظری معماری بی نیاز از تهیه سایر منابع مبانی نظری معماری

مبانی نظری معماری نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر مبانی نظری معماری نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب مبانی نظری معماری ۲۵۰ صفحه کتاب مبانی نظری معماری ۱۵۳ صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری

693 تومان

مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری، کتابی جامع شامل

 

درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری درسنامه کامل و خلاصه درس جامع مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری

نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری نکات مهم، کلیدی و طلایی هر فصل مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری

تست های تالیفی متعدد هر فصل مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری تست های تالیفی متعدد هر فصل مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری

تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری

تست های خودسنجی با جواب کلیدی مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری تست های خودسنجی با جواب کلیدی مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری

بی نیاز از تهیه سایر منابع مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری بی نیاز از تهیه سایر منابع مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری

مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری نگارش توسط گروه مولفین سنجش امیرکبیر

کتاب مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری ۲۵۰ صفحه کتاب مباحث عمومی شهرسازی ایران طراحی شهری ۲۷۷صفحه

   

منابع آزمون ارشد منابع آزمون ارشد

بسته آزمون ارشد بسته آزمون ارشد

آزمون آزمایشی ارشد آزمون آزمایشی ارشد

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sanjesh6/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420