ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

منابع و لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی کشاورزی و علوم دامی را از کجا تهیه کنیم؟

کارشناس یارشد وزارت بهداشت

منابع و لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی کشاورزی و علوم دامی را از کجا تهیه کنیم؟

آیا از منابع و لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی کشاورزی و علوم دامی اطلاع دارید؟

اغلب داوطلبان بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی در رشته های وزارت علوم و یا با داشتن لیسانس دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و یا غیر انتفاعی می خواهند بدانند آیا شانس قبولی در رشته های علوم پزشکی یا همان وزارت بهداشت را دارند یا خیر ؟ این داوطلبان در صورت شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت و استفاده از پکیج آموزشی مناسب آزمون ارشد وزارت بهداشت می توانند موفق به قبولی در رشته های دلخواه خود شوند.

کارشناسی ارشد

یکی از دلایل مهم جذب متقاضیان برای ادامه تحصیل در رشته ها علوم پزشکی، بازار کار و اشباع نشدن این رشته و ارزش مدرکی است که فارغ التحصیلان رشته های وزارت بهداشت در آینده می توانند از آن بهرمند شوند.

خیلی از شما فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و علوم دامی از لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت اطلاع ندارید، از جدول زیرمی توانید از لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی کشاورزی و علوم دامی مطلع شوید.  مهم ترین موضوع  بعد از اطلاع از رشته های مجاز، تهیه منابع آموزشی معتبر  برای قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت می باشد، تا شما داوطلبان عزیز با تهیه منابع با حجم زیاد و بدون طبقه بندی دچار سردرگمی و اشتباه نشوید. لذا منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در دانشگاه ها است. لذا با توجه به اینکه رشته های کنکور کارشناسی ارشد زیاد بوده و منابع امتحان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  نیز بسیار زیاد ،از طرفی بسیاری از این رشته ها را سایر موسسات آموزشی پشتیبانی نمی کنند  سنجش امیرکبیر لیست منابع رشته ها ذیل را به صورت رایگان در سایت www.sanjeshetakmili.ir منتشر کرده است. 

لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی کشاورزی و علوم دامی

با لیسانس رشته های کشاورزی و علوم دامی در مقطع ارشد رشته های علوم پزشکی زیر می توانید شرکت کنید. و در صورتی که علاقه مند به تحصیل در رشته های علوم پزشکی در دانشگاه وزارت بهداشت و آزاد هستید با مطالعه لیست رشته های کارشناسی ارشد پزشکی می توانید از اطلاعات لازم در رابطه با رشته های علوم پزشکی با خبر شوید.

رشته های آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مقطع کارشناسی وزارت علوم
تاریخ علوم پزشکی – رفاه اجتماعی – کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کلیه رشته ها
بیوشیمی بالینی- میکروب شناسی مواد غذایی- بهداشت و ایمنی مواد غذایی بهداشت مواد غذایی
بیوشیمی بالینی- میکروب شناسی مواد غذایی- بهداشت و ایمنی مواد غذایی بهداشت مواد غذایی
(گرایش منشأ دامی)
علوم تغذیه – علوم بهداشتی در تغذیه بهداشت مواد غذایی
)کلیه گرایش ها به جز منشأ دامی)
بهداشت و ایمنی مواد غذایی- بیوشیمی بالینی- سم شناسی- میکروب شناسی مواد غذایی بهداشت و بازرسی گوشت
ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی بیولوژی دریا
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) تکنولوژی شیر و فراوردهه ای لبنی
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) تکنولوژی صنایع مهندسی
روغن خوراکی
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین حفاظت گیاهان
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)- زیست فناوری پزشکی- اپیدمیولوژی- میکروب شناسی مواد غذایی دامپزشکی
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دفع آفات کشاورزی
آمار زیستی- اپیدمیولوژی- اقتصاد بهداشت- اکولوژی انسانی- میکروب شناسی- ویروس شناسی پزشکی- ژنتیک انسانی- کنترل مواد آشامیدنی و خوراکی- علوم بهداشتی در تغذیه- میکروب شناسی مواد غذایی- ارزیابی فناوری سلامت – بهداشت و ایمنی مواد غذایی – سم شناسی دکتری حرفه ای دامپزشکی
علوم تغذیه- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه- میکروب شناسی مواد غذایی- بیوشیمی بالینی- سم شناسی- پدافند غیرعامل در نظام سلامت – علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) علوم و صنایع غذایی
(کلیه گرایش ها)
بهداشت و ایمنی مواد غذایی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی علوم و صنایع غذایی
(گرایش کنترل کیفی و بهداشت)
علوم بهداشتی در تغذیه صنایع غذایی
(کلیه گرایش ها)
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) صنایع غذایی
(گرایش های فنی مهندسی و تغذیه)
بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط) کشاورزی (گرایش دفع آفات)
سم شناسی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین – بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط) گیاه پزشکی
بیوشیمی بالینی- زیست فناوری پزشکی- میکروب شناسی- انفورماتیک پزشکی- ویروس شناسی- انگل شناسی- میکروب شناسی مواد غذایی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
سم شناسی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین گیاهان دارویی
اکولوژی انسانی محیط زیست
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین مدیریت تلفیق آفات
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) – بهداشت و ایمنی مواد غذایی مهندسی تکنولوژی آرد
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) – بهداشت و ایمنی مواد غذایی مهندسی محیط زیست
(کلیه گرایش ها)
مهندسی بهداشت محیط (سم شناسی محیط- مدیریت پسماند- بهره برداری از تاسیسات بهداشتی شهری)- اکولوژی انسانی- مهندسی بهداشت محیط- سلامت و ترافیک مهندسی محیط زیست
(کلیه گرایش ها)
بهداشت و ایمنی مواد غذایی- سم شناسی- علوم تغذیه- علوم و صنایع غذایی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- نانوتکنولوژی پزشکی مهندسی
علوم و صنایع غذایی
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی( گوشت و فرآورده های گوشتی
زیست فناوری پزشکی مهندسی کشاورزی
(زیست فناوری کشاورزی)
نانوتکنولوژی پزشکی- پدافند غیرعامل در نظام سلامت مهندسی کشاورزی
)کلیه گرایش ها(
بهداشت و ایمنی مواد غذایی – علوم تغذیه- علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی- مهندسی صنایع غذایی مهندسی کشاورزی
(گرایش صنایع غذایی)
علوم بهداشتی در تغذیه- پدافند غیرعامل در نظام سلامت مهندسی منابع طبیعی
ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی مهندسی منابع طبیعی (گرایش شیلات)
پدافند غیرعامل در نظام سلامت – ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی مهندسی منابع طبیعی
(گرایش محیط زیست)
مهندسی بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط) علوم محیطزیست
(کلیه گرایش ها)
مهندس بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط) حشره شناسی
(عمومی- پزشکی- کشاورزی)

آیا قبول شدن در آزمون ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی کشاورزی و علوم دامی آسان است؟

از دیگر مواردی که متقاضیان شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به آن توجه کنند، ظرفیت نسبتا کم و کسب حد نصاب برای قبولی در آزمون وزارت بهداشت می باشد. ممکن است برخی از داوطلبان با شنیدن این موضوع دلسرد شوند و بگویند قبولی در رشته های علوم پزشکی با وجود چنین شرایطی امکان پذیر نیست، آنچه در نهایت به شما عزیزان باید بگوییم این است که ادامه تحصیل در صورتی مفید و موثر است که در رشته های عالی و دانشگاه معتبر میسر شود، چرا که مقطع کارشناسی ارشد پلی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری بوده و با وجود افزایش دانشگاه ها و دانشجویان، اکنون قبولی در رشته و دانشگاه معتبر از مهم ترین فاکتور ها برای آینده شغلی و سطح علمی هر فرد متقاضی ادامه تحصیل در ایران و خارج از کشور می باشد.

شاید به نظر برسد که پذیرش و قبولی در رشته های علوم پزشکی کار سختی است اما به این نکته توجه داشته باشید این سخت بودن فقط حاشیه ای برای کسانی است که خودشان توانایی قبولی در این آزمون را ندارند با تجربه ای که موسسه سنجش امیرکبیر در این سال ها در مواجهه با داوطلبان داشته است باید بگوییم اغلب متقاضیان منبع مناسب و به روز شده ای برای مطالعه نداشته اند و فقط به عنوان سیاه لشکر به امید شانس در این آزمون شرکت می کنند. پس با داشتن منابع طبقه بندی شده کنکوری سنجش امیرکبیر و برنامه ریزی صحیح می توانید جز رتبه های قبولی رشته ی خود باشید.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت  برای کسب درصد های بالا در دروس و قبولی در آزمون و مدیریت زمان و هزینه، یک مجموعه تمام و کامل امتحان ارشد را برای شما تهیه کرده ایم.

۱- پکیج بی نظیر از کتب و جزوات آموزشی برای کسب درصد های بالا در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  ،یک بسته آموزشی کامل برگرفته از کتب مرجع و جزوات آموزشی دانشگاه ها،به عبارت دیگر تمام منابع هر درس در یک کتاب جمع آوری شده است.

۲- پلنر کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  برای برنامه ریزی بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت،یعنی یک برنامه ریزی تمام و کمال برای افراد مختلف(کارمند،دانشجو،تغییر رشته ای و…) که چه روزها و چه ساعتی ،چه مطالبی مطالعه کنند تا به درصد های دلخواهشان برسند.

۳- پکیج طلایی(پلاس)،یک مجموعه بی نظیر از محتوی برنامه ریزی آموزشی است که بتوان با قدرت و دانش بیشتری نسبت به سایر داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت با یک راه میانبر به درصد های دلخواهت برسی.

۴- کانال VIP،مجموعه ای از فیلم های آموزشی روانشناسی ،مدیریت زمان و روش های پاسخ گویی به تست های کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت  و … می باشد،یعنی یک قدم جلوتر از سایر داوطلبان.

۵- هشت مرحله آزمون مکاتبه ای ، که شما را با مدیریت زمان و پاسخ گویی به تست ها آشنا می کند .در این آزمون ها به شما ۸ مرتبه فرصت داده می شود تا خودتان را محک بزنید و اشتباه ها و خطا های خودتان را پیدا کرده و اصلاح نمایید.

تصمیم آینده ساز شما:برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  و داشتن ابزارهای میانبر ، ما تمام شرایط آسان شدن کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را برای شما آماده کرده ایم ، همین الان از طریق www.sanjeshetakmili.ir با شماره ۴۴۰۳۱۶۹۰ تماس بگیرید.

نوشته قبلی

منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی و آزمون دکتری کشاورزی ۱۴۰۳

نوشته بعدی

منابع و لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم انسانی را از کجا تهیه کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sanjesh6/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420