ایمیل:

Sanjesh_portal[at]yahoo.com

مصاحبه دکتری وزارت بهداشت

مصاحبه

مصاحبه دکتری وزارت بهداشت

تمامی داوطلبانی که به مصاحبه دکتری وزارت بهداشت دعوت می شوند باید جهت شرکت در جلسات مصاحبه به مناطق آمایشی تعیین شده بروند . مصاحبه دکتری علوم پزشکی در ۵ ایستگاه به منظور بررسی توانمندی های داوطلبان به صورت کاملا رایگان برگزار خواهد شد .

آزمون دکتری وزارت بهداشت از دو قسمت آزمون کتبی و مصاحبه تشکیل شده است . آن دسته از داوطلبانی که بعد از شرکت در آزمون کتبی و بعد از اعلام نتایج اولیه دکتری وزارت بهداشت ، موفق به کسب حد نصاب ۵۰ % میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی و کسب حداقل ۳۰ % نمره کل آزمون شدند، می توانند جهت ورود به مرحله مصاحبه دکتری وزارت بهداشت  اقدام نمایند .

 مصاحبه دکتری علوم پزشکی برای دوره ی دکتری تخصصی توسط مناطق آمایشی ( دانشگاه ها ) و برای دوره دکتری پژوهشی توسط سازمان ها / مؤسسات و دانشگاه های علوم پزشکی مجری دوره دکتری پژوهشی برگزار خواهد شد . از داوطلبانی که در آزمون کتبی (مرحله اول) حدنصاب نمره ی لازم را ( با توجه به سهمیه ی داوطلب ) کسب کرده باشند ، به تعداد دو برابر ظرفیت آن رشته دعوت به مصاحبه می شوند و بر اساس اولویت نمره کتبی و انتخاب محل به مناطق آمایشی معرفی خواهند شد .

مصاحبه دکتری تخصصی وزارت بهداشت

در گروه علوم پایه مصاحبه ۴۵ رشته در یک منطقه آمایشی ، ۱۴ رشته در دو منطقه آمایشی و ۲ رشته در سه منطقه آمایشی برگزار می گردد . در دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت  ، جدول محل برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی رشته های علوم پایه ، بهداشت و تخصصی در مناطق آمایشی ذکر خواهد شد .

  1. در رشته هایی که مصاحبه آنها تنها در یک منطقه آمایشی برگزار می گردد ، داوطلبان می توانند بر اساس علاقه و سایر ضوابط نسبت به انتخاب کلیه رشته / محل های آموزشی اقدام نمایند و هیچ محدودیتی در انتخاب آنان وجود ندارد .

  1. در رشته هایی که مصاحبه آنها در ۲ منطقه آمایشی برگزار می گردد ، داوطلبان می توانند بر اساس علاقه و رعایت سایر ضوابط نسبت به انتخاب کلیه رشته / محل های آموزشی اقدام نمایند و هیچ محدودیتی در انتخاب آنان وجود ندارد .

  1. در رشته هایی که مصاحبه آنها در ۳ منطقه آمایشی برگزار می گردد ، داوطلبان می توانند بر اساس علاقه و رعایت سایر ضوابط نسبت به انتخاب کلیه رشته / محل های آموزشی اقدام نمایند و هیچ محدودیتی در انتخاب آنان وجود ندارد .

نکته :در رشته هایی که مصاحبه در ۲ و یا ۳ منطقه آمایشی برگزار می گردد ، داوطلب جهت بهره مندی از حداکثر امکان معرفی به مصاحبه می بایست کلیه اولویت های قابل انتخاب را در همه مناطق آمایشی در آن رشته ، بر اساس علاقه و سایر پارامترها انتخاب نماید . از آنجا که داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت مناطق و بر اساس اولویت نمره معرفی خواهند شد، بدیهی است داوطلبی که مناطق آمایشی محدودی را انتخاب نماید و ظرفیت آن مناطق تکمیل شود از فرایند پذیرش حذف خواهد شد .

مصاحبه دکتری پژوهشی وزارت بهداشت

هدف اصلی دکتری پژوهشی وزارت بهداشت ، تربیت افرادی است که ضمن احاطه به یک زمینه خاص و آشنایی با علوم مرتبط با استفاده از روش های پیشرفته تحقیق بتوانند گامی در جهت خود کفایی کشور، توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش بردارند . دارا بودن شرایط زیر برای داوطلبان دکتری پژوهشی وزارت بهداشت جهت شرکت در مصاحبه دکتری علوم پزشکی الزامیست:

  1. داوطلبانی می توانند در مصاحبه دکتری پژوهشی شرکت نمایند که دارای حداقل ۲ مقاله اصیل پژوهشی چاپ شده وبه عنوان نویسنده اول یا مسئول باشند.

نکته:مقالات می بایست چاپ شده باشد و مستندات مربوط به ارسال و در دست بررسی بودن مقاله مورد قبول نمی باشد .

  1. دارا بودن مدرک زبان مورد تأیید شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هنگام مصاحبه الزامی است و ثبت نام به صورت مشروط غیر قابل قبول می باشد .

  1. در هر دانشگاه علوم پزشکی برای هر رشته فقط یک مصاحبه انجام می شود و پذیرش مربوط به انتخاب رشته در مراکز تحقیقات آن دانشگاه ، با همان مصاحبه صورت می گیرد .

  1. هر داوطلب بر اساس اولویت نمره کتبی ، حداکثر به سه مرکز تحقیقات در دانشگاه های علوم پزشکی که دارای ظرفیت باشد معرفی خواهد شد .

  1. داوطلبان باید جهت بهره مندی از حداکثر امکان معرفی به مصاحبه ، کلیه اولویت های قابل انتخاب در همه دانشگاه های علوم پزشکی را که در رشته داوطلب پذیرش دارند مشاهده نموده و بر اساس علاقه و سایر پارامترها انتخاب نمایند . بدیهی است داوطلبی که فقط سه مرکز تحقیقات را انتخاب کند و ظرفیت آن مراکز تحقیقات تکمیل باشد برای مصاحبه معرفی نشده و از فرایند پذیرش حذف خواهد شد .

  1. داوطلبان پس از معرفی به دانشگاه می توانند در مصاحبه واحدی که براساس رشته داوطلب برگزار می شود شرکت کنند .

  1. آزمون مرحله دوم ( مصاحبه دکتری علوم پزشکی ) به صورت ساختارمند ( شامل تسلط بر مقالات علمی متقاضی ، جستجوی منابع علمی ، توانایی ارایه پیشنهاد برای ادامه تحقیقات و تسلط به زبان انگلیسی ) برگزار خواهد شد .

نکته:سوابق مورد ارزیابی جهت بررسی امتیازات تحصیلی و پژوهشی دکتری در دفترچه انتخاب رشته دکتری علوم پزشکی ذکر خواهد شد

مناطق آمایشی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت

وزارت بهداشت دانشگاه های پذیرنده دانشجو از طریق آزمون دکتری علوم پزشکی را به ۱۰ منطقه آمایشی تقسیم بندی کرده است ، مناطق آمایشی به شرح زیر اند :

منطقه ی آمایشی ۱ شامل دانشگاه های علوم پزشکی : بابل ، سمنان ، شاهرود ، گلستان ، مازندران ، گیلان

منطقه ی آمایشی ۲ شامل دانشگاه های علوم پزشکی : ارومیه ، تبریز

منطقه ی آمایشی ۳ شامل دانشگاه های علوم پزشکی : کردستان ، کرمانشاه ، همدان

منطقه ی آمایشی ۴ شامل دانشگاه های علوم پزشکی : اهواز ، لرستان

منطقه ی آمایشی ۵ شامل دانشگاه های علوم پزشکی : شیراز ، هرمزگان

منطقه ی آمایشی ۶ شامل دانشگاه های علوم پزشکی : زنجان ، قزوین ، قم

منطقه ی آمایشی ۷ شامل دانشگاه های علوم پزشکی : اصفهان ، شهرکرد ، کاشان ، یزد

منطقه ی آمایشی ۸ شامل دانشگاه های علوم پزشکی : کرمان ، زاهدان

منطقه ی آمایشی ۹ شامل دانشگاه های علوم پزشکی : بیرجند ، مشهد

منطقه ی آمایشی ۱۰ شامل دانشگاه های : ارتش ، انستیتو پاستور ایران ، ایران ، بقیه الله ، تهران ، شهید بهشتی ، علوم بهزیستی و توانبخشی ، جهاد دانشگاهی ( رویان ) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه شاهد ، سازمان انتقال خون ایران

ایستگاه های مصاحبه دکتری وزارت بهداشت

مصاحبه دکتری وزارت بهداشت با مصاحبه دکتری سراسری و مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد متفاوت است . مصاحبه دکتری وزارت بهداشت در چند ایستگاه مختلف برگزار می شود . در هر ایستگاه توانایی های مختلفی از  دانشجو مورد بررسی داوران قرار می گیرد . مصاحبه دکتری وزارت بهداشت به شیوه چند ایستگاهی (Multiple Mini-Interviews) اجرا خواهد شد . در نتیجه این مصاحبه ، صلاحیت‌ های متقاضیان تحصیل در دورهای آموزشی دکتری وزارت بهداشت مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد . در ادامه به توضیح مختصری در ارتباط با هر ایستگاه این مصاحبه می پردازیم .

ایستگاه شماره ۱ : میزان تسلط داوطلب بر پایان ‌نامه و مقاله استخراج شده از آن

داوطلب در این ایستگاه باید در مورد پایان‌ نامه آخرین مقطع تحصیلی متناسب با رشته مورد پذیرش و مقاله استخراج شده از آن به سوالات مطرح ‌شده توسط داوران پاسخ دهد .

ایستگاه شماره ۲ : ارائه شفاهی مطالب علمی  ” Scientific Presentation “

در این ایستگاه به داوطلب چند موضوع مرتبط با رشته امتحانیش پیشنهاد می ‌شود و داوطلب یکی از این موضوعات را به دلخواه انتخاب کرده و فرض می کند که باید سخنرانی کوتاهی برای داوران حاضر کرده و ارائه نماید . پس از انتخاب موضوع به مدت ۵ دقیقه به وی مهلت داده می شود که موضوع منتخب را آماده‌ و با اجازه داوران مطالب خود را به مدت ۳ دقیقه بدون استفاده از تکنولوژی خاصی و فقط به‌ صورت گفتاری برای آن ها ارائه دهد . لازم به ذکر است که موضوعات متناسب با رشته ی متقاضی پذیرش ، انتخاب خواهند شد .

ایستگاه شماره ۳ : جستجوی منابع علمی

در این ایستگاه داوران چند موضوع مرتبط با رشته مورد پذیرش داوطلب را برای تحقیق در اختیار وی قرار می ‌دهند . داوطلب موظف است یکی از موضوعات را انتخاب و سه مقاله مرتبط با آن را جستجو کند . سپس مقالاتی که به ‌عنوان منبع انتخاب کرده‌ را از نظر اعتبار علمی منبع ( رفرنس ) ارزیابی نماید و در انتها به سوالات مربوط به نحوه استفاده از منابع در متون مقالات پاسخ دهد .

ایستگاه شماره ۴ : اختصاصی زبان انگلیسی

 در این ایستگاه یک امتحان زبان برای داوطلب طراحی شده است . این امتحان شامل ( مکالمه کوتاه ، درک و ترجمه متن اختصاصی و درک اصطلاحات تخصصی رشته داوطلب ) می باشد . داوطلب با شرکت در این ایستگاه ضمن معرفی کوتاه خود به زبان انگلیسی ، یک متن تخصصی را ابتدا قرائت و سپس ترجمه می کند . 

معرفی خود به زبان انگلیسی :این معرفی باید شامل نام و نام خانوادگی ، سن ، تحصیلات ، رشته تحصیلی پایه و دانشگاهی محل تحصیل وی باشد .

خواندن و ترجمه یک پاراگراف از متن تخصصی رشته مورد پذیرش :

خواندن ، ترجمه ، درک و توضیح اصطلاحات مربوط به رشته امتحانی داوطلب جز این قسمت از ایستگاه چهارم می باشد .

نکته : در این قسمت زمان‌ های ارائه‌ شده پیشنهادی می ‌باشند و داوطلب می‌ تواند در مدیریت زمان آن را لحاظ نماید .

ایستگاه شماره ۵ : توانمندی ‌های تخصصی رشته امتحانی

در این قسمت داوطلب موظف است توانایی های خود در ارتباط با رشته امتحانی را بیان کرده و تسلط خود را به داوران نشان دهد . در این ایستگاه هر داوطلب باید شایستگی خود را برای تحصیل در مقطع دکتری رشته امتحانیش به داوران حاضر در جلسه مصاحبه اثبات نماید .  

شایان ذکر است که گروه‌ ها می‌ توانند چیدمان ایستگاه‌ ها را افزایش و یا جابجا نمایند اما به طور معمول این ۵ ایستگاه در مصاحبه دکتری علوم پزشکی وجود دارند . در ۵ ایستگاه موجود ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ های مختلف دانشجویان را ارزیابی می‌ کنند .دانشجویان از یک مسیر وارد و از مسیر دیگری خارج می ‌شوند و اجازه برگشت ندارند و باید به‌ طرف ایستگاه‌ های بعدی حرکت کنند . درنتیجه این مصاحبه‌ ها یکسان انجام می‌ شود و ایستگاه‌ ها تداخل مصاحبه نخواهد داشت . زمان اختصاص داده‌ شده برای هر ایستگاه تقریبا بین ۸ الی ۱۰ دقیقه است .

برگرفته از کتاب تکنیک های انتخاب رشته دکتری و مصاحبه دکتری به روش سنجش امیرکبیر

نوشته قبلی

قبولی در کنکور دکتری و آزمون کارشناسی ارشد  ۱۴۰۳  از رویا تا واقعیت !

نوشته بعدی

راهنمای تدارک و آمادگی برای مصاحبه دکتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sanjesh6/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420